วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

จิตจักรวาลสถานธรรม


#จิตจักรวาลสถานธรรม
ณ ภูกระต่าย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
กำลังลงมือปรับพื้นที่บริเวณเชิงเนินพระบิดา
เพื่อก่อสร้างโรงอาหารพร้อมห้องครัว
ตามแผนการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม
สำหรับฆราวาสในมรรควิถีจิตจักรวาล
ด้วยเงินบริจาคของศิษย์จิตจักรวาลล้วนๆ
ขณะนี้สถานธรรมของท่าน
มีอาคารสัมมนาจุได้ 300-500 คนแล้ว
มีบ้านวิหารน้อย จำนวน 50 หลังแล้ว
แต่ยังขาด #โรงอาหารและห้องครัว อยู่
ท่านใดต้องการสนับสนุนโครงการก่อสร้าง
เพื่อเป็นสาธารณะธรรมสถาน ยุคพลังงานใหม่
เพื่อบริจาคปัจจัย วัสดุก่อสร้าง
เครื่องครัว และอุปกรณ์ในครัว
เชิญแจ้งความจำนงได้ที่ Tel.081-9349789
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา