วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

คำเตือน#ช่วยกันแชร์

นี่เป็นคำเตือนให้สำนึกบาป
ต่อผู้บังอาจนำพระนาม #จิตจักรวาล 
ไปทำมาหากินด้านอุตริอวิชชา
ที่พระบิดามิได้ทรงสนับสนุนส่งเสริม
เพราะมันเป็นวิชามารใช้ล่อหลอกให้
ผู้คนงมงายจนหลงทางไปนิพพาน

ทำให้พึ่งพาจิตสามนึกตนเองไม่ได้
ต้องพึ่งเทพ พึ่งผี พึ่งก้อนหิน พึ่งโชคลาภ
แทนที่จะสอนให้พึ่ง "ควาย 7 ตัว"
ตามมรรควิถีจิตจักรวาล 

เส้นทางอุตริเป็นเส้นทางไปนรก 
ผู้เลือกดำเนินจักเป็นปลาที่ถูกคัดทิ้ง

ผู้ก้าวล่วงพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณผู้นั้นจะถูกจองจำไว้ในแกนโลก
ตราบชั่วกัลปาวสาน
เราจึงขอเตือนพวกท่านไว้ ในที่นี้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
18-03-2018