วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

พลังงานด้านบวกพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
พระบิดาทรงกำหนดให้
พลังงานในจักรวาลรายรอบตัวท่านทั้งหลาย
กับพลังงานภายในเครื่องยนต์แห่งกรรมท่าน
สามารถเคลื่อนไหลถ่ายเทสู่กันตลอดเวลา
เพื่อสร้างสมดุลระหว่างกัน
แต่เนื่องจากรูปธรรมมนุษย์มีจิตสำนึก
ซึ่งเป็นเครื่องมือผลิตสร้างพลังงานด้านบวก
เป็นรายบุคคลจำเพาะบุคคลกันอยู่แล้ว
ถ้าใครสามารถสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดได้
ท่านผู้นั้นก็สามารถแบ่งปันพลังงานด้านบวก
ที่ตนผลิตขึ้นมอบให้แก่โลกของตนได้ทันที
เพราะพลังจิตด้านบวกนั้นเข้มข้นกว่าอยู่แล้ว
ยิ่งผู้ใดสามารถแทรกแซงขันธ์ 5 ได้
จนยังผลให้สภาวะจิตใกล้เป็นสุญตามากขึ้น
ท่านผู้นั้นก็จะมีพลังจิตสูงมีพลังกายที่แข็งแรง
จนเป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานเกินคาดคิด
เพราะอวัยวะร่างกายไม่ขาดแคลนพลังงาน
เนื่องจากสามารถใช้จิตสามนึกด้านบวกของตน
ผลิตสร้างพลังงานหล่อเลี้ยงตนเองได้ไงล่ะ
แต่คนที่วันๆหนึ่ง
ตกเป็นทาสอารมณ์หยาบๆเช่น
ขี้โมโห ขี้ใจร้อน ขี้ใจน้อย ขี้บ่น
ขี้หงุดหงิด ขี้อิจฉาตาร้อน ขี้เบื่อหน่าย
ขี้หวง ขี้รำคาญ ขี้สงสัย เป็นต้น
คนจำพวกนี้จะมีพลังงานด้านบวก
ที่จะใช้เพื่อปรับสมดุลหรือแลกเปลี่ยน
ระหว่างเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์เอง
กับสนามพลังงานจักรวาลของพระบิดา
ค่อนข้างน้อยมากๆ
เพราะอาการทางจิตด้านลบเหล่านั้น
มันผลิตสร้างแต่พลังงานจิตด้านลบ
ซึ่งเป็นพลังงานที่โลกกับเพื่อนมนุษย์
และทุกสิ่งไม่มีใครต้องการเลยสักนิดเดียว
ยิ่งผู้ใดตกอยู่ในสภาพที่ว่านี้ติดต่อกันนานๆ
การป่วยไข้หรืออวัยวะบางอย่างชำรุด
จักเป็นไปได้สูงยิ่ง
ดังนั้น
เมื่อร่างกายหรือตัวท่านเองขาดพลังดึงดูด
จนทำให้สุขภาพร่างกายมีปัญหา
พวกท่านก็มักจะอาศัยผู้ที่มีพลังจิตสูงกว่า
ช่วยดึงดูดพลังงานจักรวาลผ่านตัวตนคนนั้น
แล้วแบ่งปันมาให้ท่านแทน
วิธีการนี้จึงไม่ต่างจากท่านอาศัยเครื่องสูบ
ทำการดึงดูดน้ำเข้าสู่ไร่นาของท่านนั่นแหละ
ถ้าเครื่องสูบสกปรกท่อน้ำที่ใช้ก็สกปรก
น้ำที่ถูกดูดเข้าสู่ไร่นาของท่านก็สกปรกด้วย
ด้วยเหตุนี้เอง
ถ้าสภาวะจิตของผู้ที่ช่วยเหลือท่าน
ยังไม่ใสสะอาดพิสุทธิ์ผุดผ่องเพียงพอ
พลังงานที่ผ่านตัวตนของเขามาสู่ท่าน
ก็จะนำเอาประจุลบที่ท่านไม่ต้องการ
ส่งผ่านมาให้ท่านเป็นของแถมด้วย
แม้พลังงานของจักรวาลที่เขาดึงดูดมา
จะช่วยบำบัดเยียวยากลไกอวัยวะร่างกาย
จำเพาะจุดที่เจ็บป่วยชำรุดให้ท่านได้
แต่ความเป็นลบของคลื่นพลังจิตของเขา
ที่เกิดจากการไม่ขัดเกลาเอาใจใส่ดูแล
มันก็ไม่เป็นผลดีต่อเครื่องยนต์แห่งกรรม
ที่เป็นภาพรวมสำหรับท่านเลย
ไม่ต่างจากการฉีดยาฆ่าวัชพืชในนาข้าว
ยาพิษนั้นก็จะฆ่าต้นข้าวในนาด้วย
เพราะวัชพืชกับต้นข้าวในนามันอยู่ด้วยกัน
ในที่นี้เราหมายความว่า
พลังงานที่ถูกถ่ายทอดเข้ามาในระบบของท่าน
จึงมักเป็นพลังงานจักรวาลที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเอง
เพราะถูกเจือปนด้วยพลังงานจิตด้านลบ
ของผู้อาสาช่วยเหลือท่าน
จากการที่ตัวเขายังไม่สมดุลทางจิตวิญญาณ
เพราะเขายังยกระดับจิตหยาบกับกายหยาบ
ให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของเขาไม่ได้
โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าการอ้างว่าช่วยเหลือผู้อื่นนั้น
แท้แล้วเป็นการทำร้ายผู้อื่นต่างหาก
พลังงานจิตด้านลบของเขาเอง
ที่ปนเปกันกับพลังงานของจักรวาลด้านบวก
เมื่อถูกถ่ายทอดเข้าสู่ระบบเครื่องยนต์แห่งกรรม
จึงเป็นพลังงานที่ขาดคุณสมบัติในการบำบัด
เพราะเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั่นเอง
นอกจากนั้น
พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่ถูกถ่ายทอดไปยังจุดป่วย
มันยังจะเคลื่อนไหลผ่านเซลอวัยวะ
ทั่วร่างกายของท่านในเวลาเดียวกันด้วย
แปลว่าเซลทุกเซลทั่วร่างกายท่าน
ก็จะได้รับอิทธิพลจากพลังงานไม่บริสุทธิ์
เข้าไปแผดเผาทำร้ายให้เหี่ยวเฉาไปด้วย
ต้นข้าวในนาจะเหี่ยวเฉาตายมากน้อย
ก็อยู่ที่ว่านาข้าวนั้นได้รับยากำจัดวัชพืชบ่อยไหม
และแต่ละครั้งได้รับยาแรงมากน้อยแค่ไหนด้วย
เช่น ถ้าคนที่อาสาใช้พลังงานจักรวาลช่วยท่าน
เป็นคนที่จิตสามนึกไม่สมดุลอยู่มาก
โดยมีความอยากรวย อยากดัง อยากเด่นสูง
ผู้ได้รับการช่วยเหลือก็จะได้รับพลังงานไม่บริสุทธิ์
ในอัตราค่อนข้างสูง
หลายคนถามเราว่าผลเสียหาย
จากการได้รับพลังงานลบเช่นนี้มีอะไรบ้าง
ซึ่งถามเหมือนกับจะบอกว่าถ้าไม่น่ากลัว
ฉันก็จะใช้ชีวิตมั่วๆตามประสาของฉันต่อไปนั่นล่ะ
เราก็ใคร่จะบอกท่านว่า
1.ใครที่ไม่มีหน้าที่ช่วยใครในเรื่องนี้แล้วไปทำเข้า
เราจะถือว่าท่านทำผิดหน้าที่ถือว่าเป็นผิดบาป
2.ใครไปถ่ายทอดพลังงานในลักษณะนี้
แล้วเอาลบของตัวเองให้คนอื่นไปด้วยนั้น
เราจะถือว่าท่านได้ทำผิดบาป
ด้วยการก้าวล่วงต่อร่างกายและจิตวิญญาณผู้อื่น
ถือเป็น "วิบากกรรม" ที่ท่านต้องรับผิดชอบ
3.คนที่ขาดสติทางวิญญาณ
ไปยินยอมให้ผู้อื่นฉุดช่วยแทนที่จะช่วยตนเอง
แล้วไปรับเอาพลังงานไม่บริสุทธิ์เข้าไว้
เราจะถือว่าท่านผู้นั้นต้องรับผลกรรมลบ
ที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลังด้วย
ตัวอย่างเช่น
เครื่องยนต์แห่งกรรมนั้น
อายุขัยการใช้งานจะถูกบั่นทอนลง
ภูมิต้านทานโรคจะตกต่ำลง
ระบบประสาทสมองจะเฉื่อยช้าลง
ความจำเสื่อมลง ขี้หลงขี้ลืม
พลังจิตตานุภาพจะอ่อนแอลง
จนไม่สามารถติดต่อกับจักรวาลพระบิดาได้
ทำสามเหลี่ยมจิตจักรวาลผ่านมาทางเราไม่ได้ผล
4.คนที่ขันอาสาช่วยผู้อื่นอย่างขาดสติ
พลังงานจิตที่เหวี่ยงออกมา
เพื่อเหนี่ยวรั้งพลังงานของพระบิดา
จะถูกเก็บคืนทั้งหมด
เหวี่ยงออกมาเท่าใดก็จะถูกเก็บคืนไปเท่านั้น
เพราะทำผิดหน้าที่และทำผิดบาปต่อผู้อื่น
จะยังผลให้ผู้กระทำผิดซ้ำๆกันอยู่นั้น
เกิดการเสื่อมถอยพลังทางจิตวิญญาณ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไร้สันติสุข
เพราะไม่มีพลังด้านบวกมากพอที่จะ
เหนี่ยวรั้งตนเองไว้กับผู้อื่นที่เป็นคนดีได้
ไม่มีพลังงานด้านบวกทางจิตวิญญาณ
มากพอที่จะเหนี่ยวรั้งโชคดี เหตุการณ์ดีๆ
มาให้ตนเองได้อย่างที่ควรจะเป็น
อ่านพระโอวาทนี้หลายเที่ยวหน่อย
แล้วค่อยๆคิดตามเราเถิด
จงอย่างมงายกับความไม่รู้
สู้พึ่งพาตนเองไม่ได้หรอกท่าน
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
4-03-2018