วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

วิธีใช้มหาสติ#วิธีใช้มหาสติ

1.จงมองปัจจุบัน
   โดยมองให้เห็นความจริงว่าอะไรเป็นอะไร

2.จงมองย้อนหาอดีต
   เพื่อวิเคราะห์ด้วยปัญญา ค้นหาที่มาที่ไป
   เพราะอดีตเป็นต้นเหตุของปัจจุบัน

3.จงมองไปในกาลข้างหน้า
   คิดวิเคราะห์ว่าถ้าปัจจุบันเป็นอย่างที่เห็น
   จะเป็นเหตุให้เกิดผลใดในอนาคตได้บ้าง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
20-03-2018