วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

พลียะเดี้ยนส์


นี่เป็นคลิปโชว์เพื่อการสอนให้รู้ว่า
กล่องพลังงานชีวิตผู้เป็นมิตรกับมนุษย์
ผู้มีความผูกพันกันกับมนุษย์โลกเสรี
มายาวนานนับหมื่นๆปี
ที่มีมายารูปลักษณ์แบบนี้นามว่า #พลียะเดี้ยนส์
รูปธรรมกลุ่ม "พลียะเดี้ยนส์"
มีฐานะเป็นตัวแทนแห่งพระผู้สร้าง
เป็นพี่เลี้ยง ผู้ดูแล และเป็นครู
เป็นผู้ที่มอบความรักและปรารถนาดี
ต่อมนุษย์โลกเสรีทุกคนอย่างใกล้ชิดตลอดมา
เมื่อถึงกาลเวลาที่ดาวโลกเสียสมดุล
รูปธรรมกลุ่มพลียะเดี้ยนส์ผู้ดูแลโลกและมนุษย์
ก็จะรับผิดชอบช่วยเหลือฟื้นฟูความสมดุลให้
ยามใดที่โลกและมนุษย์กำลังมีภัย
พี่ๆน้องๆกลุ่มนี้ก็จะคอยเฝ้า
เข้าช่วยเหลืออย่างมิห่างหาย
ในปฏิบัติการชำระโลกครั้งที่ 4 นี้
ภารกิจหนักและยุ่งยากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เพราะนอกจากโลกจะเสียสมดุลมาเกินปกติแล้ว
พระบิดาหรือพระผู้สร้างยังทรงปรารถนา
จะยกระดับพลังอำนาจดาวโลกเสรีนี้
ให้มีพลังอำนาจมากกว่าเดิม 2 เท่าอีกด้วย
ซึ่งมันจะทำให้ทั้งโลกและมนุษย์ที่รอด
มีพลังอำนาจร่วมกันมากขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้น
การระดมสรรพกำลังการระดมสรรพวิธี
เพื่อคืนสมดุลให้โลกและยกระดับพลังอำนาจ
จึงมีความเข้มข้นสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงทั่วโลก
ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลก
ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นทุกรูปแบบ
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนั้นมนุษย์โลก
อาจไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้
จะไม่เคยคาดคิดหรอกว่ามันจะรุนแรงสุดๆ
รุนแรงขนาดฝูงชนหายและแผ่นดินหาย
มนุษย์จะไม่เคยคาดคิดหรอกว่า
ตลอด 24 ชั่วโมงในทุกๆวันนาน 56 วัน
ดาวโลกเสรีนี้จะถูกความมืดยึดครองไว้รอบด้าน
ขณะที่ภายในระบบโลกเอง
ก็จะมิอาจหาแผ่นดินที่สงบสุขให้เหยียบยืนได้
นอกจากมนุษย์จะค้นพบกันได้เองว่า
แท้แล้วที่ว่างที่จะสร้างสงบสุขให้ตนเองได้
มันมิได้อยู่ที่ไหนมันมิได้อยู่ไกลเลย
เพราะมันอยู่ที่ "ใจตนเอง" โดยแท้
เราจึงขอนำความรักจากมิตรแท้
ความรักจากผู้มีพระคุณ #ตัวจริงแท้จริง
ที่ท่านทั้งหลายจะต้องคารวะ
เพราะว่ารูปธรรมกลุ่มพลียะเดี้ยนส์
ผู้เดินทางมาจากดาวลูกไก่อันไกลโพ้นนี้
คือบรรพบุรุษแห่งเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์
ที่สวยงามลงตัวและมีประสิทธิภาพที่สุด
ที่รูปธรรมมีชีวิตส่วนใหญ่ในเอกภพอันไพศาลนี้
พากันอิจฉามาเนิ่นนานแล้ว
กราบพระบาทพระบิดา
ขอบพระคุณพี่ๆน้องพลียะเดี้ยนส์
ที่เมตตาจัดคลิปนี้มาให้เผยแพร่เพื่อการเรียนรู้
สำหรับมนุษย์โลกเสรีที่อยากรู้
และที่ยังไม่รู้ว่าตนไม่รู้
เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
9-03-2018