วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

"ปฐมบท" ความลับเบื้องหลังมิติโลกAudio Bible Library:

#ชื่อตอน:
"ปฐมบท" ความลับเบื้องหลังมิติโลก
#เสียงบรรยาย: อ.ปริญญา ตันสกุล
#บันทึกเสียง: บุญธรรม ทองคำ
#ตัดต่อ: ชายน้อย
#ให้เพลงประกอบ: ชลันทร
#ห้องบันทึกเสียง: Dimplex Studio
ต้องการสั่งซื้อแบบ CD.จำนวนมาก
ไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน
โปรดติดต่อ "ชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก"
คุณตุ๊ก Tel.089-1052727