วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

กล่องพลังงานชีวิต#ตอบคำถาม:
สมกิจ รวยเต็มหัตถ์ 

#Question:
กราบขอบพระคุณที่นำคลิปมาให้ดูครับ 
ที่แปลกคือเป็นกล่องพลังงานชีวิตที่มองเห็นได้

น่าคิดต่อว่าแล้วเขามาแสดงตัว
ให้เรามองเห็นเพราะอะไร 
และมันคือกล่องพลังงานชีวิต
แบบไหนกันแน่ครับท่านอาจารย์ 

แล้วกล่องพลังงานชีวิตชนิดนี้ 
แตกต่างกับกล่องพลังงานนอกเอกภพ 
ยังไงบ้างครับ.

#Answer:
1.กล่องพลังงานชีวิต
เป็นกล่องพลังงานที่มีความสมดุลในตนเอง
อันเกิดจากสรรพสิ่งในมิติทางกายภาพ
ที่มีคลื่นพลังงานหลายๆย่านความถี่
ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางพลังงานเฉพาะตัว
ของสรรพสิ่งนั้นๆลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่

2.ที่สามารถเป็นกล่องพลังงานชีวิตได้
เพราะว่าภายในจุดศูนย์กลาง
ของรูปธรรมทางพลังงานที่เห็นนี้
เป็นคลื่นพลังงานชีวิตของดวงจิตธรรมญาณ
ซึ่งเป็นนิวเคลียสของกล่องพลังงาน

โดยจะทำหน้าที่
ควบคุม "กล่องพลังงาน" นี้
ให้เป็นกล่องพลังงานที่สมดุลอยู่ตลอดเวลา
และสามารถกำหนดให้กล่องพลังงานนี้
เคลื่อนที่เดินทางแปลงร่างขยายรูปธรรม
เพื่อสร้างมายารูปลักษณ์ใดๆได้ตามต้องการ

3.กล่องพลังงานชีวิตที่ว่านี้
จึงเป็นศูนย์รวมของเส้นแสงและคลื่นพลังงาน
อันเกิดจากการย้ายมิติของสรรพสิ่งทางกายภาพ
ไปสู่มิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติที่สูงกว่า

มิติทางกายภาพก็คือ 
"ยานพาหนะ" ที่ใช้ขับเคลื่อน
รวมทั้งรูปธรรมมีชีวิต
ซึ่งเป็น "ผู้ขับเคลื่อน" ยานพาหนะ
โดยทั้งสองได้เปลี่ยนย้ายไปสู่มิติทางพลังงาน
ในด้านของจิตวิญญาณ

ดังนั้น
กล่องพลังงานชีวิตที่ท่านเห็น
จึงเป็นกลุ่มพลังงาน 2 กลุ่มผสมผสานกัน
ระหว่างรูปธรรมที่มีชีวิตผู้บังคับควบคุมยาน
กับวัสดุที่เป็นตัวยานพาหนะนั้น
ต่างลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่
โดยมีจิตวิญญาณของผู้บังคับยาน
เป็นนิวเคลียสหรือเป็นแก่นแกนของกล่องนี้

4.การเดินทางท่องจักรวาล
ภายในเอกภพอันไพศาลของผู้สูงส่งทั้งหลายนี้
จะเดินทางกันในมิติเหนือกาลเวลาเท่านั้น
เพราะแม้ระยะทางในเอกภพจะห่างไกลกันแค่ไหน
ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆในเรื่องของเวลา
เนื่องจากเวลาในจักรวาลมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ

5.การมาปรากฏมายาให้เห็นบ่อยๆถี่ๆ
ก็เพราะว่ามีเหตุผลสำคัญคือต้องการให้
มนุษย์จำแนกแยกแยะให้ออกว่า
#จานบินหรือยูเอฟโอ กับ #กล่องพลังงานชีวิต
ไม่เหมือนกัน

เพราะทุกวันนี้
สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอมาก
จึงยังผลให้แขกที่ไม่ได้รับเชิญ
บุกรุกเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก
ซึ่งแขกที่ไม่ได้รับเชิญบางเผ่าดาว
ก็พกพาความไม่เป็นมิตรเข้ามาด้วย

6.ถามว่าทำไมจึงต้องแสดงมายาให้เห็น
ทั้งๆที่สามารถเร้นตนเองไว้ในมิติที่สูงกว่าก็ได้
คำตอบคือเพราะต้องการให้ท่านแยกแยะ
สถานภาพจากคุณสมบัติและมายาที่เห็นได้ว่า
ไหนคือมิตร ไหนคือช่างเท็คนิก ไหนไม่ใช่
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านโดยแท้
จักได้ใช้ความอยากรู้อยากเห็น
ได้อย่างรอบคอบและปลอดภัยมากขึ้น

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-1-2018