วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

ความแตกต่าง


#สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ถ้าท่านยอมรับว่า
#ความแตกต่างกันทำให้โลกสวยงาม

แล้วทำไมบางท่านยังขัดแย้งกัน
ยังทะเลาะเบาะแว้งกัน
เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่คิดเห็นชอบต่างกันกับตน
ให้มาเหมือนกันกับตน
โดยยึดตนเองเป็นใหญ่ฝ่ายเดียวล่ะ

การยอมรับแต่ปาก
ยอมจำนนต่อทฤษฎีที่สวยหรู
แต่ไม่อาจปฏิบัติในชีวิตจริงตามนั้นได้น่ะ
เขาเรียก "มือถือสากปากถือศีล"

ถ้าท่าน "ยอมรับ" สัจธรรมความจริงเรื่องใด
ท่านจักต้อง "ปรับตัว" ให้สอดคล้อง
กับความจริงที่แตกต่างนั้น
มิใช่การดันทุรังจะปรับสิ่งนั้นเข้าหาตัว
โดยที่ตัวเองมิยอมเปลี่ยนแปลง

พระบิดาทรงเมตตาว่า
การเปลี่ยนแปลงที่ทรงอิทธิพลและได้ผลนั้น
ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตนเองเท่านั้น
ถ้าท่านยอมที่จะเปลี่ยนที่ตนเองก่อน
โลกหรือคนอื่นๆก็จะเปลี่ยนตามท่านทันที

ในการ #ยอมรับความแตกต่าง ก็เช่นกัน
ถ้าท่านยอมรับจริงแท้แน่นอนแล้ว
ตัวชี้วัดก็คือท่านต้อง #ปรับตัวปรับใจ
เข้าหาคนที่มีบางสิ่งแตกต่างจากท่านด้วย
มิใช่คุยว่ายอมรับแต่ยังยืนยันยึดถือตนเองอยู่
โดยไม่ยอมทำอะไรเลย

เงื่อนไขสำคัญ
ในการยอมรับความแตกต่างกันก็คือ
#การปรับตัวปรับความคิดต้องการเข้าหากัน

ส้มตำจานหนึ่ง
ถ้าจะสามารถปรุงให้อร่อยถูกปากทุกคนได้
ก็จะต้องปรุงรสเผื่อลิ้นของคนอื่นด้วย
ไม่เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแหลมเกินไปน้อยไป
คนอื่นๆที่ทานรสชาติต่างจากท่าน
เขาก็จะทานร่วมจานกับท่านได้

ศิลปะการปรุงก็คือ #การยอมเปลี่ยนตนเอง
เพื่อความสุขสะดวกสบายของคนอื่นด้วย

การใช้ชีวิตเป็นสัตว์สังคมนั้น
แค่ไม่แคร์คนอื่น แค่เอาแต่ใจตนเอง
ท่านก็ล้มเหลวในการเป็นมนุษย์แล้ว
นอกจากนั้นความเป็นหนึ่งเดียวกัน
ตามกฎจักรวาลของพระบิดา
ยังถูกท่านทำลายลงอย่างไม่รู้ค่า

สังคมโลกเสรีทุกวันนี้
ที่วุ่นวายไร้ความสุขสงบกันก็เพราะเหตุนี้
แต่ละท่าน #อัตตาสูง เหลือเกินแล้ว

อยากเอาชนะ 
อยากจะมีอำนาจเหนือผู้อื่น
ทั้งๆที่ชนะแล้วจะก่อศัตรูให้ตนเดือดร้อน
มีอำนาจเหนือแล้วก็จะถูกแก้แค้นเอาคืน

บางทีผัวเมียกันเองแท้ๆ
ก็ยังทะเลาะกันเพียงเพื่อฉันต้องชนะเธอ
ทั้งๆที่ชนะกันเองแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไร
นอกจากเกิดความแตกแยกบาดหมางกัน

ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
แต่ยอมรับความคิดเห็นที่ต่างกันไม่ได้
หน่วยงานนั้นทีมนั้นต้องเจ๊งแน่ๆ
หากไม่รู้จักคำว่า #บูรณาการทางความคิด
โดยเอาความเห็นต่างของทุกคน
มาสร้างสิ่งใหม่ที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมน่ะ

ความคิดของใครคนเดียวนั้น
มันจะยิ่งใหญ่กว่าการหลอมรวม
พลังแห่งการคิดร่วมได้อย่างไรกัน

มิเช่นนั้นหลายหัว
จะดีกว่าหัวเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เลย
(Many heads better than one!)

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
21-01-2018