วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

โกรธใครไม่เป็นสนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ท่านจะ โกรธใครไม่เป็น หรอก
ถ้าหากท่านมีคุณลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้

1.ถ้าท่านเป็นคนไม่ถือสาหาความใคร

คนที่ไม่ถือสาหาความใคร
คือคนที่มีนิสัยการดำเนินชีวิตในระดับที่
สามารถควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดตนเอง
ไปตามลำดับขั้นได้ว่า...

1.1 ช่างเขาเถอะ
1.2 ไม่เป็นไร
1.3 ยังไงก็ได้นะ
1.4 แค่นี้ก็ดีแล้ว

2.ถ้าท่านเป็นคน "รับรู้แล้วไม่รับเอา"
คือรู้ว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่าน
แต่ไม่นำเอามันมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์
จนทำให้จิตใจตนเองเจ็บปวดเสียสมดุล
ท่านก็จะไม่ถือโทษโกรธใคร

โดยใช้สติปัญญาเตือนตนสอนตน
ให้มองบวกคิดบวกในสิ่งลบๆที่เขาทำต่อท่าน
เช่น คิดว่าเขาไม่เจตนาทำร้ายท่าน หรือ
คิดว่าเขาเป็นครูด้านชั่วๆให้ท่านได้เรียนรู้
โดยที่ท่านไม่ต้องเปลืองตัวไปทำชั่วเสียเอง

3.ท่านต้องฝึกตนเองให้เป็นคนรักสงบ
โดยไม่ต้องการสู้รบปรบมือกับใคร
โดยสำนึกรู้ว่าถ้าต่อสู้กับเขาแล้วชนะ
ท่านก็จะได้ศัตรูเป็นสิ่งตอบแทนเสมอ
ซึ่งถ้ามีศัตรูมากชีวิตท่านก็อยู่ยากไม่อยู่เย็น
ทั้งชีวิตจะหาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้

แต่ถ้าท่านไม่ต่อสู้ ไม่ตอบโต้ ไม่ต่อต้าน
นั่นเท่ากับว่าท่านสามารถเอาชนะใจตนเองได้
ท่านก็จะไม่เกิดความโกรธให้เสียสมดุลเลย

4.ท่านต้องมองเห็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง
สำคัญกว่าการแพ้ชนะและความถูกผิด

ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก
แต่ทั้งสองก็ไม่นำเอาความต่าง
มาสร้างความแตกแยกร้าวฉานให้เสียระบบ
ทั้งสองสามารถรักกันได้ตลอดมา
เพราะเป้าหมายหลักคือสมดุลกัน

ดังนั้น
ถ้าท่านรู้จักรักคนที่ไม่น่ารัก
รู้จักให้อภัยแก่คนที่ไม่น่าให้อภัยได้
ด้วยเหตุผลว่า "มีเพื่อนดีกว่าไม่มี"
ท่านก็จะโกรธใครไม่เป็นแน่นอน
เพราะท่านไม่คิดจะต่อสู้
เพราะท่านไม่ต้องการเอาชนะ

ปีใหม่แล้วนะ
เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการลดโทสะลงบ้าง
สังคมของท่านจะเกิดความสุขสงบมากขึ้น
รวมทั้งสุขภาพจิตที่ดีขึ้นของท่านเองด้วย

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
11-1-2018