วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สนทนาประสาจิตจักรวาล 20


#สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

คุณสมบัติเดิมแท้ของจิตวิญญาณของทุกท่านนั้น
มีเพียงความสุขอันเกิดจากความสงบหรือความว่างเท่านั้น
โดยความว่างนั้นเป็นคลื่นการสั่นสะเทือนสูงสุดทางด้านบวก
จนนิ่งสงบเหมือนไม่มีการสั่นสะเทือนใดๆ

ถ้าจิตหยาบตลอดทั้งภพชาตินี้เหลวไหล
ยอมให้กิเลสตัณหาราคะครอบงำ
จนเข้าถึงความรักและปัญญาญาณไม่ได้
จะยังผลให้จิตวิญญาณต้องรับเอาคุณสมบัติใหม่
ที่เป็นกิเลสตัณหาราคะนั้นติดตัวไปด้วย
เมื่อจบสิ้นอายุขัยแล้วทิ้งกายสังขารออกไป

กล่าวคือ 
จิตวิญญาณผู้โชคร้ายและน่าสงสารของท่านนั้น
จะเกิดอาการป่วยทางจิตวิญญาณ
เพราะไม่สามารถสั่นสะเทือนด้านบวก
ตามคุณสมบัติเดิมแท้ของตนเองได้อีก
เพราะสั่นสะเทือนไปตามสันดานของจิตหยาบแทนแล้ว

ปรากฏการณ์แบบนี้แหละ
ที่เราเรียกว่า #จิตวิญญาณเสียสมดุล 
ซึ่งเดิมต้องลงไปแก้ไขบำบัดกันที่ในนรก 
ไม่อยากไปก็ต้องไป

เพราะจะใช้บททดสอบแบบเดิมๆ
ที่คนรอบข้างคอยยื่นเป็นเงื่อนไขให้
ในขณะเป็นมนุษย์ดังเช่นที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว
เพราะแรงกระตุ้นให้เกิดการสำนึก
จากบททดสอบปกตินั้น
ไม่มีอำนาจมากพอที่จะกระตุ้นให้
จิตวิญญาณสั่นสะเทือนสู่สมดุลดุจเดิมได้

ถ้าจะบำบัดได้ก็ต้องกระตุ้นแรงๆ 
ให้ยาแรงๆและให้ตรงกับโรคกับอาการที่ป่วย
ซึ่งในนรกท่านยมพบาลเรียกว่า
เป็นปฏิบัติการ #กระชากจิตสามนึก นั่นเอง

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
แต่ขณะนี้พระบิดาได้ทรงประทาน
วิธีการ"ไซโคโชว์" ผ่านเรามา
เพื่อให้เรานำมาช่วยบำบัดจิตวิญญาณ
ของท่านทั้งหลายที่รู้ตัวรู้ตนรู้สติว่า #หลงมิติ
และไม่ต้องเข้าคิวรอไปรักษากันในนรกอีก

ถ้าจิตวิญญาณสมดุล
คุณสมบัติแห่งนิพพานพร้อม
การจบสิ้นภพชาตินี้ของท่าน
จักถึงสวรรค์นิรันดรทันที
โดยไม่ต้องมีนรกสวรรค์สำหรับท่านอีก

โอกาสพิเศษ 
ปฏิบัติการพิเศษนี้
มีเพียงที่เดียว 
ที่จิตจักรวาลสถานธรรม ภูกระต่าย เท่านั้น!

เอเมน สาธุ
.วิสุทธิปัญญา
1-11-2017