วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สนทนาประสาจิตจักรวาล 16


#สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

หากตราบใดที่มนุษย์โลกทุกคน
ขาดการสำเหนียกรู้ (รู้ได้ด้วยการรับฟัง)
ในองค์ความรู้ด้านอภิปรัชญา
ที่องค์จิตจักรวาลทรงเมตตาประทานมา
ให้ท่านทั้งหลายเร่งละวางกิเลสปฏิเสธตัณหา
เลิกมีราคะจริตติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงโดยพลัน

บนท้องฟ้าเหนือท้องถิ่นของท่าน
มันก็จะเต็มไปด้วยประจุลบอิสระมากมาย
ที่จิตของพวกท่านเหวี่ยงมันออกมาสั่งสมไว้
บนโครงข่ายโยงใยของสนามแม่เหล็กโลก
ที่ทุกวันนี้มันต่ำลงเรื่อยๆเพราะยกระดับไม่ขึ้น

เนื่องจากมนุษย์โลกรักกันไม่ได้ ให้กันไม่เป็น
เด่นแต่สร้างพลังแห่งกิเลสตัณหาที่เป็นลบ
ซึ่งดาวเคราะห์โลกไม่ต้องการลบ
เพราะนำมาใช้งานไม่ได้นั่นเอง

ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า
อิเล็คตรอนอิสระที่มีค่าทางไฟฟ้าสถิตย์เป็นลบ
ซึ่งสั่งสมอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนั้น
มันถูกเหวี่ยงออกมาจากจิตตกต่ำของมนุษย์
โดยมันจะไปเกาะติดอยู่กับสนามแม่เหล็กโลก
ที่มีลักษณะคล้ายตาข่ายห่อหุ้มโลกอยู่

เพราะในบรรยากาศโลก
มีมวลฝอยของไอน้ำฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไป
มนุษย์โลกวัดค่าเป็น "ความชื้นสัมพัทธ์"
ประจุลบอิสระทั้งหลายนี่แหละ
จะทำการดึงดูดเหนี่ยวรั้งมวลฝอยไอน้ำ
ให้มาก่อตัวรวมกันเป็นมวลเมฆสีดำสกปรก

ถ้ามีประจุลบจากจิตมนุษย์เหวี่ยงออกมามาก
บรรยากาศเหนือท้องถิ่นนั้นจะมืดดำ
เพราะจะมีเมฆดำหนาทึบและลอยต่ำ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาและน่ากลัวก็คือ
มันจะเกิดพายุแม่เหล็กเป็นมายาฟ้าแลบ
ฟ้าครวญคราง และที่เสียงดัง คือ ฟ้าผ่า
ต่อมาก็จะเกิดพายุฝนตกกระหน่ำ
จนเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันและอื่นๆ เป็นต้น

ช่างเท็คนิกเขาต้องทำให้
สนามพลังงานด้านลบในมวลหมู่เมฆ
อันเกิดจากไฟฟ้าสถิตย์เป็นกลางเร็วที่สุด
เพื่อมิให้สนามพลังงานจำเพาะถิ่นนี้
ไปทำลายพลังอำนาจแม่เหล็กโลกด้านบวก
ให้เกิดการเสียสมดุลที่รุนแรงจนเป็นผลให้
กลไกในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์
ต้องเสียสมดุลตามไปด้วย

เช่น จะเกิดอาการเครียดทางจิตประสาท
หงุดหงิดง่าย อาหารไม่ย่อย คลื่นไส้
หัวใจเต้นผิดปกติ ปวดวิงเวียนศีรษะ เป็นต้น

กลไกอัตโนมัติของอวัยวะร่างกาย
จะทำงานบกพร่อง เพราะต่อมไร้ท่อมีปัญหา
และ จะเกิดอาการสมองทึบ เป็นต้น
ซึ่งผลกระทบต่อจิตตประสาทเช่นที่ว่านี้
มันมิได้เป็นผลดีใดๆต่อสุขภาวะของท่าน
ทั้งในระยะสั้นระยะยาวเลย

พี่ๆน้องที่รักทั้งหลาย
ฝนตก ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า
คือ ความพยายามของช่างเท็คนิก
ที่จะเหนี่ยวรั้งประจุลบพลังลบลงมาสู่ดิน
เพื่อนำไปเก็บไว้ในแกนโลก
เพื่อความปลอดภัยของพวกท่านเอง

แต่ถ้าพวกท่านดื้อรั้นขยันผลิตสร้างกันออกมา
อย่างไม่ยับยั้งชั่งใจกันอยู่ต่อไปอีกละก็
มันจะยิ่งมีจำนวนมากมายเกินสามารถ
ที่ช่างเท็คนิกและโลกเองจะรับได้ไหว
ก็เลี่ยงมิได้ที่จะให้ฟ้าต้องผ่าลงมา
ยังผู้คนและสัตว์เลี้ยงของท่าน
เพื่อเป็นการสร้างเหตุอาเพศให้เกิดสำนึก

กับการที่ต้องยอมให้เกิดอุทกภัยฉับพลัน
คือ น้ำท่วมขังเฉพาะถิ่นที่ น้ำป่าไหลหลาก
เพื่อเปลี่ยนวิถีชีวิตพวกท่านไปเป็นดั่งปลา
ในขณะที่ยังหายใจอยู่ด้วยปอด
เหมือน "เขาเงาเรา" ในทั่วโลกที่ผ่านมา
และอีกมิช้านานท่านอาจถึงคิว
ต้องเป็น "เราเงาเขา" กันบ้างแล้ว

ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสำนึกให้ท่าน
มิต่างกันกับกระบวนการ "ไซโคโชว์"
ในห้องฝึกปฏิบัติธรรมที่ภูกระต่ายเลย

จงระลึกเสมอว่า
การปฏิบัติธรรมนั้นอย่าดีแต่พูด
ผู้รู้ธรรมะมากมิได้หมายว่าหลุดพ้นแล้ว
เป็นบัณฑิตแล้วมีความรู้ท่วมตัว
แต่มิอาจสำเร็จในการดำเนินชีวิตก็มีมาก

การปฏิบัติธรรมต้องเริ่มที่จิต
แล้วสัมฤทธิผลที่กายเท่านั้น

จิตต้องใสใจต้องสวย
เพราะเป็นผู้ว่างจากกิเลส ตัณหา ราคะ 
ว่างจากอุปาทานการหลงผิดทั้งปวง
รู้จักรัก รู้จักให้ รู้จักอภัย เข้าใจผู้อื่น
มันจะทำให้บรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือถิ่นท่าน
มีเมฆขาวพราวพรายคล้ายปุยสำลีที่ลอยสูง
แทนที่เมฆจะมืดคล้ำดำปี๋สีสกปรก
แล้วตกมาเป็นฝนจนท่วมมิดหลังคา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
4-10-2017