วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

จิตใต้สำนึก 15


อภิปรัชญา: Pure-meta physics

************

#มหัศจรรย์แห่งจิตใต้สำนึก


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ในการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นคนสองมิตินั้น

การทำงานร่วมกันระหว่าง

จิตสามนึกกับจิตใต้สำนึก

จะเชื่อมโยงสื่อสารถึงกันตลอดในยามตื่น


ไม่ว่าจิตสามนึกจะสั่นสะเทือน

จนเกิดเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิดอะไรแบบใด

จิตใต้สำนึกก็จะสั่นสะเทือนตามแบบนั้น

โดยที่ท่านจะไม่สามารถบังคับ

มิให้จิตใต้สำนึกสั่นสะเทือนตามได้เลย


เช่น ถ้าท่านกล่าวเท็จต่อใครสักคน

ท่านก็จะมิอาจห้ามจิตใต้สำนึกว่า

อย่าสั่นสะเทือนตามความเท็จนั้นได้


ด้วยเหตุนี้เองเมื่อจิตหยาบกล่าวเท็จ

จิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกจึงเท็จด้วย

เพราะการสั่นสะเทือนของจิตใต้สำนึกนี่เอง

ที่ยังผลให้เกิดเป็นคลื่นพลังงานกรรม

กับมวลของผลกรรม

ในรูปของบุรพกรรมแม่เหล็กขึ้นมาใหม่

ที่จิตวิญญาณของท่านต้องรับผิดชอบมัน

ตามกฎแห่งกรรมนั่นแหละ


ดังนั้น

พระศาสดาแต่ละพระองค์

จึงทรงเน้นให้พี่ๆน้องๆแห่งเราทั้งหลาย

มีสัจจะ รักสัจจะ และรักษาสัจจะไว้

เพราะเหตุว่าในมิติของแก่นแท้นั้น

ไม่มีสิ่งใดที่เป็นความเท็จหรอก

ทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นล้วนเป็นจริงทั้งสิ้น


สำหรับมนุษย์แล้วถ้าจะหลอกลวงกันได้

ก็แค่เพียงมิติโลกทางกายภาพเท่านั้นเอง

แต่มิอาจหลอกลวงได้ในมิติของแก่นแท้

เพราะถ้วนทุกสิ่งเป็นความจริงทั้งหมด


ท่านทั้งหลายจะต้องรู้ว่าจิตใต้สำนึก

ซึ่งเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณนั้น

จะคอยทำหน้าที่ช่วยเหลือจิตหยาบ

ให้บรรลุผลสำเร็จในทุกสิ่ง

ที่จิตสามนึกสั่นสะเทือนขึ้นมาเสมอ


ท่านทั้งหลายจึงต้องระวังจิตของตนไว้

อย่าได้สั่นสะเทือนเป็นอารมณ์รู้สึกนึกคิด

ที่จะทำให้จิตใต้สำนึกเข้าใจผิด

ที่จะทำให้จิตใต้สำนึกต้องสับสนเด็ดขาด


การทำให้จิตใต้สำนึกเข้าใจผิด

คิดว่าเป็นความปรารถนาของท่าน

ทั้งๆที่มันมิใช่อย่างนั้นเลย

มักจะเกิดจากความมักง่าย

มักจะเกิดจากความปากพล่อย

มักจะเกิดจากนิสัยการมองโลกแง่ร้าย

มักเกิดจากการคาดหมายต่อตนเองต่ำๆ


เช่น

#ซวยแน่ๆ 

#แย่แล้วเรา

#ชิบหายแหงๆ 

#ฉันมันต่ำต้อย

#ฉันทำไม่ได้ 

#ฉันทนไม่ไหว

#เป็นไปไม่ได้

#หลอกลวงแน่ๆ 


กลุ่มคำเหล่านี้

เป็นภาษาจิตประสาท (NLP) ที่ห้ามใช้

ไม่ว่าท่านจะรำพึงหรือกล่าวโดยไม่ตั้งใจ

กลุ่มคำเหล่านี้คือต้องห้ามโดยเด็ดขาด

เพราะจิตใต้สำนึกจะแปลความเป็นว่า


ท่านต้องการความ "ซวย" มิใช่ "เฮง"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยนำความซวยมาให้


ท่านต้องการความ "แย่" มิใช่ "เยี่ยม"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยนำอะไรที่แย่ๆมาให้


ท่านต้องการความ "ล้มเหลว" มิใช่ "สำเร็จ"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยนำอุปสรรคปัญหามาให้

เพื่อช่วยให้ท่านล้มเหลว


ท่านต้องการความ "ต่ำต้อย" มิใช่ "มีเกียรติ"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยชักพาท่านไปในทางต่ำ

ไปอยู่ในสังคมของคนยากไร้และไร้เกียรติ


ท่านต้องการความ "ยาก" มิใช่ความ "ง่าย"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยนำแต่เรื่องยากๆมาให้

ทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องยากๆให้เผชิญทั้งสิ้น


ท่านต้องการความ "เป็นไปไม่ได้" 

มิใช่ "สิ่งที่เป็นไปได้"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยให้ท่าน

นึกออกคิดได้แต่สิ่งที่เพ้อฝันลมๆแล้งๆ

ซึ่งไม่สามารถทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้

แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆของคนอื่นๆก็ตาม


ท่านต้องการความ "หลอกลวง"

มิใช่ความ "ซื่อสัตย์จริงใจ"

จิตใต้สำนึกก็จะช่วยนำพา

แต่คนหลอกลวงมาให้ท่าน

รอบๆตัวท่านก็จะเต็มไปด้วยคนไม่จริงใจ


เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ทุกสิ่งทุกเรื่องราวที่ท่านนึกคิดที่ในใจ

จิตใต้สำนึกจะแปลว่า #ท่านต้องการ ทั้งสิ้น

ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการแต่สั่นสะเทือนบ่อยๆ

จิตใต้สำนึกก็จะยิ่งเร่งรัดนำมาให้ท่านเร็วขึ้น


ผู้หญิงที่เกลียดผู้ชายขี้เหล้า

ผู้หญิงที่เกลียดผู้ชายเสเพลเจ้าชู้

ผู้หญิงที่กลัวผู้ชายหลอกลวงเจ้าเล่ห์

ทั้งเกลียดทั้งกลัวจนเข้ากระดูกดำเลยนั้น

ผู้หญิงเหล่านี้มักจะได้สามี

ในแบบที่ตนเกลียด-กลัวจนเข้ากระดูกเสมอ

เพราะทั้งชีวิตจะพบเจอแต่พวกผู้ชาย

ในแบบที่ตนเองเกลียดกลัวเสียเป็นส่วนมาก

เพราะพวกผู้ชายดีๆในแบบที่ต้องการ

จะถูกพลังจิตใต้สำนึกผลักไสให้ไกลห่าง


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ท่านจักต้องครองมหาสติให้เข้มแข็งไว้

เพื่อมิให้จิตของท่านออกนอกลู่

จนพาให้ชีวิตท่านตกต่ำเสื่อมเสียหรือยุ่งยาก


นอกจากนั้น

ท่านควรต้องเรียนรู้ด้วยว่า

ถ้าจะให้จิตใต้สำนึกช่วยเหลือท่าน

อย่างมีประสิทธิผล

ท่านจะต้องปฏิบัติตนเช่นไร


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

7-08-2017


หมายเหตุ:

***********

ใครอยากเรียนรู้ต่อ

ก็ขอให้ชูมือขึ้นสูงๆอีกครั้งนะ