วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จิตใต้สำนึก 5#อภิปรัชญา
Meta-physics

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
เพราะพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ทรงกำหนดให้มนุษ์แห่งโลกเสรีทุกคน
รวมทั้งสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งหลายให้มีสองมิติ

หมายความว่า
ขณะดำรงชีวิตอยู่บนโลกเสรีนี้
สิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งมนุษย์เองด้วย
จะมีทั้งกายหยาบและจิตที่เป็นพลังงาน
ทำงานร่วมกันสั่นสะเทือนร่วมกันตลอด

เมื่อใดที่ท่านสั่นสะเทือนจิตสามนึก
เพื่อแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆ
ให้เกิดเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมขึ้นมา
นั่นเท่ากับว่าในขณะเดียวกันนั้น
จิตของท่านก็กำลังสั่นสะเทือนให้เกิดกรรม
จนเป็น "ผลกรรม" ในมิติทางพลังงาน
ด้านของจิตวิญญาณด้วยแล้วเช่นกัน

นี่แหละคือที่มาของความจริง
ที่เราได้กล่าวไว้ต่อท่านทั้งหลายว่า

#จิตสามนึกเป็นเสมือนผู้สั่งการจิตใต้สำนึก
โดยไม่ว่าจิตสามนึกจะนึกคิดทำสิ่งใด
จิตใต้สำนึกก็จะกระทำไปตามนั้น
เพื่อสนองความต้องการให้จิตสามนึกเสมอ
#จะกระทำตามโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือชั่ว
#จะนำมาให้โดยไม่รู้ว่าท่านจะเอาหรือไม่เอา

ดังนั้น
ท่านทั้งหลายจะเห็นได้เองว่า
ถ้าท่านปรารถนาสิ่งใดที่ดีๆในชีวิต
ท่านก็ต้องค้นคิดแสวงหาวิธีทำ
เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ท่านปรารถนานั้น
โดยท่านจะมัวนั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆ
ได้แต่เฝ้าฝันว่า "ฉันจะรวยๆๆๆๆๆๆๆ"
ได้แต่นั่งภาวนาว่า "ฉันจะสำเร็จๆๆๆ...."
เพื่อรอให้จิตใต้สำนึกดลดานมาให้เองนั้น
มันเป็นไปไม่ได้หรอกท่าน

ลองตรองดูสิว่า
ในยามหิว โหย กระหายหรือหาวนอนนั้น
หากท่านไม่รีบหาอะไรทานมันจะหายหิวมั้ย
หากท่านไม่รีบดื่มน้ำมันจะดับกระหายได้มั้ย
หากท่านไม่รีบหลับมันจะดับความง่วงได้มั้ย

มันไม่ต่างจากการที่ท่านนั่งฝันเอา
หรือสั่งจิตใต้สำนึกเอาเองว่า
"ฉันจะอิ่มท้อง...ฉันจะสดชื่น...ฉันจะหายง่วง"
ซึ่งจิตใต้สำนึกของท่านไม่มีวันช่วยได้เลย
นอกจากท่านจะหลอกตัวเอง

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
แม้มนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดพิเศษ
ซึ่งเป็นคนสองมิติที่สุดยอดแห่งอัจฉริยะ
แต่มนุษย์ก็มิใช่ผู้วิเศษหรือมีอภิสิทธิ์ใดๆ
ที่จะสามารถทำสิ่งใดตามใจตนได้ทุกสิ่ง
โดยเฉพาะที่มันผิดกฎธรรมชาติสากล

นั่นคือ
หากปรารถนาสิ่งใดก็ต้องลงมือทำเอา
มิใช่นั่งร้องขอรอรั้งให้ใครอื่นใดมาช่วยเหลือ
ตนเองจักต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น

ท่านทั้งหลายจึงต้องระลึกไว้เสมอว่า
จิตสามนึกกับจิตใต้สำนึกแยกจากกันไม่ได้
โดยจิตสามนึกจะเป็นผู้ชักนำ
จิตใต้สามนึกจะเป็นผู้ก้าวตามเสมอ

จิตใต้สามนึกจะทำหน้าที่รับใช้จิตสามนึก
เพื่อให้เกิดผลการกระทำของจิตสามนึก
ในมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้
ควบคู่ไปกับการกระทำของจิตสามนึกเอง
ในมิติโลกทางกายภาพที่สองตามองไม่เห็น

ด้วยเหตุนี้เอง
ความสำเร็จใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตท่าน
ทั้งความร่ำรวย ความมีเกียรติและชื่อเสียง
ความมีสุขภาพที่ดีหรืออื่นๆ
จิตใต้สำนึกของท่านเบื้องหลังมิติโลกนี่แหละ
เป็นผู้มีส่วนช่วยน้อมนำมาให้ท่าน
โดยที่ท่านไม่เคยรู้ความจริงนี้มาก่อนเลย

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
11-07-2017

หมายเหตุ:

ถ้าต้องการเรียนรู้ความจริงกันต่อ
ก็โปรดช่วยยกมือหน่อย