วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จิตใต้สำนึก 4


meta physics: จิตใต้สำนึก
#อภิปรัชญา
*************
พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

นอกจากเมอร์คขะบาห์
ซึ่งเป็นส่วนนอกสุดของกล่องพลังงาน
ที่รวมเรียกว่าจิตวิญญาณดังกล่าว

จะมีหน้าที่แรก คือ 
เป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณ
นึกจะไปไหนเมอร์คขะบาห์ก็จะ
ดีดตนเองพาไปยังที่หมายนั่นทันที
โดยเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร่งแล้ว

2.หน้าที่ประการที่สองก็คือ
#เมอร์คขะบาห์จะเปลี่ยนแปลงรูปธรรม
#ที่เป็นกล่องพลังงานรูปทรงกลม
#ให้เป็นตัวตนรูปลักษณ์แบบใดก็ได้

เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ผ่านทุกสิ่ง
ได้อย่างไร้อุปสรรค

เป็นต้นว่าถ้าจะเคลื่อนที่ผ่านรูกุญแจ
เมอร์คขะบาห์จะเปลี่ยนรูปธรรมของตน
ให้มีตัวตนรูปลักษณ์เป็นแบบรูกุญแจ

ถ้าจะเคลื่อนที่ผ่านประตูหรือหน้าต่าง
ที่กำลังปิดใส่กลอนแน่นหนาอยู่
เมอร์คขะบาห์ก็จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์
จากแบบเดิมไปเป็นแผ่นแบนๆบางๆ
เพื่อลอดผ่านขอบประตูหน้าต่างเข้าไปได้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

เมื่อดวงจิตวิญญาณรูปธรรมใดก็ตาม
ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นคนสองมิติ
โดยเป็นตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่
ภายในเครื่องยนต์แห่งกรรม
รูปธรรมมนุษย์ของท่านเองแล้ว
ส่วนที่เป็นจิตวิญญาณและพลียะเดี้ยนส์
พร้อมทั้งเมอร์คขะบาห์เองด้วย
จะมีที่ตั้งอยู่ตรงต่อมพิทูอิทารี
ภายในกระโลหกศีรษะของท่านนั่นเอง

โดยพลังงานส่วนที่เป็นเมอร์คขะบาห์
จะรับหน้าที่เป็น #จิตใต้สำนึก 
ซึ่งจะคอยสั่นสะเทือนตาม #จิตสำนึก 

เพื่อก่อให้เกิดการกระทำหรือ "กรรม"
ในมิติทางพลังงานด้านของจิตวิญญาณ
ในทุกครั้งทุกเรื่องราวทุกการตัดสินใจ
ด้วยจิตสามนึกของจิตหยาบ
ตามที่เราได้กล่าวให้ท่านได้รู้ไปแล้วว่า
เวรกรรมในมิติของจิตวิญญาณนั้น
ก็มีจิตใต้สำนึกของท่านนี่แหละ
ที่จะเป็นผู้ควบคุมกระบวนการใช่ใครอื่น

นอกจากนั้นแล้ว
เมอร์คขะบาห์ที่เปลี่ยนบทบาทตนเอง
มาเป็นจิตใต้สำนึกเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์
ยังมีหน้าที่พิเศษและสำคัญยิ่ง
ที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าไม่รู้อีกด้วย
นั่นคือการเงี่ยหูคอยที่จะช่วยเหลือท่าน
ให้ประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ต้องการ
เมื่อท่านสั่นสะเทือนผ่านจิตสามนึก

หมายความว่า
ถ้าจิตสามนึกต้องการความสำเร็จเรื่องใด
จิตใต้สำนึกก็จะใช้พลังอำนาจลี้ลับในตน
ทำการดึงดูดเหนี่ยวรั้งสรรพสิ่งนั้นมาให้
ในมิติที่สองตาเปล่าของท่านมิอาจรู้เห็น
โดยที่ท่านไม่จำเป็นจะต้องร้องขอเลย
เพราะพระบิดาทรงติดตั้งระบบเอาไว้
ให้จิตใต้สำนึกเป็นเครื่องมือของจิตสำนึก
ตามที่เรากล่าวเปิดเผยต่อท่านเช่นว่านี้

แต่เราจะกล่าวความจริงให้ท่านรู้ไว้ว่า
จิตใต้สำนึกมีหน้าที่ #ทำตามจิตสำนึก
พระบิดาจึงกำหนดให้จิตใต้สำนึก
มีคุณสมบัติพิเศษที่ท่านต้องรู้ ไม่รู้ไม่ได้
ดังต่อไปนี้

1.จิตใต้สำนึก #จะนึกเองไม่เป็น
จึงแสดงพฤติกรรมเองไม่ได้
ต้องอาศัยสั่นสะเทือนตามจิตสามนึก

2.จิตใต้สำนึก #จะรู้เห็นเองไม่ได้
เพราะจิตวิญญาณผู้ใช้จิตใต้สามนึก
มิได้ถูกติดตั้งให้เชื่อมโยงไว้
กับกลไกอายตนะภายนอกทั้งห้า
เหมือนเช่นจิตหยาบที่ใช้จิตสามนึก
จึงสามารถสัมผัสรู้เห็นได้
จากการสั่นสะเทือนของจิตสามนึกเท่านั้น

3.จิตใต้สำนึก #จะสงสัยก็ไม่เป็น
เพราะจิตใต้สำนึกมิอาจนึกเองได้

ดังนั้น การที่จะฉุกคิดสงสัยว่า
สิ่งที่จิตสามนึกสั่นสะเทือนขึ้นมาให้รับรู้
มันเป็นจิตไร้สำนึกที่ผิดบาปที่ชั่วช้า
หรือว่าเป็นจิตรู้สำนึกที่ถูกต้องดีงาม
จึงมิอาจกระทำได้

จิตใต้สำนึกจึงมีหน้าที่ทำตามอย่างเดียว
ไม่ว่าสิ่งที่กำลังกระทำหรือก่อกรรมนั้น
มันจะเป็นเรื่องดีหรือเป็นเรื่องที่เลวร้าย
จิตใต้สำนึกจะสนใจอย่างเดียว
คือ มุ่งตอบสนองความต้องการท่าน
ด้วยการกระทำทุกวิถีทาง
ในมิติทางพลังงานเบื้องหลังมิติโลก
เพื่อน้อมนำสิ่งนั้นเรื่องนั้นมาสู่ชีวิตท่าน

ดังนั้น
ถ้าท่านต้องการสิ่งดีๆในชีวิต
ก็จงอย่าสั่นสะเทือนจิตสำนึกด้านลบ
โดยเฉพาะการสั่นสะเทือนจนติดนิสัย
จิตใต้สำนึกก็จะนำสิ่งเลวร้ายนั้นมาให้
ทั้งๆที่ท่านเองไม่ต้องการเลยสักนิด
เพราะจิตใต้สำนึกแยกไม่ออก
บอกไม่ได้ว่าไหนคือสิ่งที่ท่านไม่ต้องการ

#ซวยแล้วสิกูซวยแน่ๆ
จิตใต้สำนึกจะรีบทำทุกอย่าง
เพื่อสร้างความซวยให้ท่าน

#เสือกเกิดมาจน
จิตใต้สำนึกก็จะคอยขัดขวาง
การทำรวยของท่านเพื่อให้ท่านจนไว้
ตามที่ท่านพร่ำบ่นเพราะคิดว่าท่านชอบ

#ฉันทำไม่ได้แน่
จิตใต้สำนึกก็จะไม่เสริมแรงพลัง
ให้กับจิตปัญญาของท่าน
ทำให้ท่านหย่อนสมรรถนะทางร่างกาย
ทำให้ย่อหย่อนทางจิตปัญญา
ไม่อาจค้นพบความสำเร็จที่ต้องการได้
หรือจะทำอะไรสำเร็จยาก
จากการวางเฉยของจิตใต้สำนึก

#ฉันกลัวถูกหลอก
จิตใต้สำนึกก็จะเหนี่ยวรั้งแต่คนหลอกลวง
เข้ามาสู่ชีวิตท่านเพื่อให้ท่านได้เผชิญ
ยิ่งกลัวถูกหลอกมากเท่าใด
ท่านก็จะเจอแต่คนหลอกลวงมากเท่านั้น

#ฉันเกลียดคนขี้เหล้าและคนเจ้าชู้
ส่วนใหญ่จะเป็นความคิดคำนึงของสาวๆ
ผู้ที่กำลังอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นั่นแหละ

ถ้าท่านยิ่งสั่นสะเทือนความเกลียดกลัว
จิตใต้สำนึกจะยิ่งส่งพลังออกไป
เพื่อเสาะแสวงหาแล้วเหนี่ยวรั้ง
ชายพันธุ์ขี้เหล้ากับเจ้าชู้มาสู่ชีวิตท่าน
อย่างมากมายหลายหน้าหลายตา
จนมองหาผู้ชายตัวจริงที่หญิงต้องการ
ไม่มีให้เลือกเลยสักคนจนตลอดชีวิต

ท่านคงต้องตัดสินใจเลือกในสองอย่าง
คือ "เอาก็เอาวะ ดีกว่าขึ้นคาน"
หรือไม่ก็ "เป็นโสดดีกว่า ถ้าหาดีไม่ได้"

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
นี่คือการ #หลอกใช้จิตใต้สำนึก ตนเอง
ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจในกลไกนี้โดยแท้

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
6-07-2017

หมายเหตุ:
***********
หากต้องการเรียนรู้เรื่องนี้ต่อไปอีก
โปรดยกมือแสดงความปรารถนาไว้อีกครั้ง