วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

จิตสามนึกที่ดี ต้องมาจากข้างใน


พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า....

คนดีคือ
คนที่ขับเคลื่อนสิ่งดีๆออกมาจากข้างใน
เปรียบเสมือนต้นไม้พันธุ์ดี
ก็จะให้แต่ผลที่ดีเท่านั้น

ส่วนคนเลวก็คือ
คนที่ขับเคลื่อนสิ่งเลวๆออกมาจากข้างใน
เปรียบเสมือนต้นไม้พันธุ์ไม่ดี
ก็จะให้แต่ผลไม้ที่ไม่ดีเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้เอง
ต้นไม้พันธุ์ดีจะให้ผลเลวจึงเป็นไปไม่ได้
ถ้าต้นนั้นเป็นต้นไม้พันธุ์ดีที่แท้จริง
ขณะที่ต้นไม้พันธุ์ไม่ดีนั้น
จะให้ผลดีก็เป็นไปไม่ได้เช่นกัน
ถ้าต้นนั้นเป็นต้นไม้พันธุ์ไม่ดีที่แท้จริง

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
ความดีงามที่ท่านแสดงกันออกมา
ก็คือ "ผลผลิตดี" จาก "จิตสามนึก" ของท่าน
คำว่า "ผลผลิตดี" จึงเปรียบได้ดั่งผลที่ดี
ที่ถูกขับเคลื่อนออกมาจากข้างในของต้นไม้นั้น
ก็คือตัวท่านที่เป็นคนดีนี่แหละ
โดยสิ่งที่อยู่ข้างในที่ให้ผลดี
จนเป็นที่ปรากฏออกมาข้างนอก
คือสิ่งที่เราเรียกว่า จิตสามนึกด้านบวก
หรืออาจเรียกตัวขับเคลื่อนนี้ว่า จิตรู้สามนึก

ในทางตรงข้ามกัน
ความเลวแต่ละอย่างที่ท่านแสดงกันออกมา
ก็คือ "ผลผลิตไม่ดี" จาก "จิตสามนึก" ของท่าน

คำว่า "ผลผลิตไม่ดี" จึงเปรียบได้ดั่งผลที่เลว
ที่ถูกขับเคลื่อนออกมาจากข้างในของต้นไม้นั้น
ก็คือตัวท่านที่เป็นคนไม่ดีนี่แหละ
โดยสิ่งที่อยู่ข้างในที่ให้ผลเลวหรือผลไม่ดี
จนเป็นที่ปรากฏออกมาข้างนอก
คือสิ่งที่เราเรียกว่า จิตสามนึกด้านลบ
หรืออาจเรียกตัวขับเคลื่อนนี้ว่า จิตรู้สามนึก ก็ได้

ดังนั้น
จิตสามนึกนี่แหละที่อยู่ข้างใน
ที่เป็นตัวกำหนดว่าใครจะเป็นคนดีหรือเลว
ตามความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวมา

ถ้าท่านเป็นต้นไม้พันธุ์ดีหรือเป็นคนดีแท้จริง
พฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมา
จักต้องเป็นพฤติกรรมดีๆเท่านั้น
เพราะคนดีจักต้องมี จิตสามนึกดี เสมอ
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครเวลาใด
พฤติกรรมที่ท่านแสดงออกมา
จักต้องดีสถานเดียวไม่ดีไม่ได้

เราจึงจะกล่าวต่อท่านทั้งโลกว่า
ถ้าปรารถนาจะเป็นคนดี
ถ้าปรารถนาให้ใครเป็นคนดี
จักต้องกระทำที่ "จิตสามนึก" ของคนๆนั้นเท่านั้น
จะทำผ่านการสอนให้รู้ ผ่านการจูงใจ
จะทำด้วยวิธีบังคับข่มขืนฝืนใจไม่ได้

อ้าว....งั้น "จิตสามนึกดี"
คือ อะไร อย่างไรล่ะท่าน?

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
18-05-2017