วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

สาระธรรม : สอนธรรม กับ อวดธรรม


#สาระธรรม

ทุกวันนี้ยังมีอยู่หลายคน
ที่รู้สึกว่าเรียนธรรมะฟังธรรมะแล้ว
ค่อนข้างยากต่อการทำความเข้าใจ

สาเหตุที่ฟังแล้วไม่เข้าใจ
เพราะทั้งครูผู้สอนธรรมและศิษย์สาวก
ต่างมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนด้วยกันอยู่
ในความหมายของคำสองคำ นั่นก็คือ

คำว่า "สอน" ธรรมะ กับคำว่า "อวด" ธรรมะ

ทั้งๆที่คำสองคำนี้นั้นแท้จริงแล้ว
มีความหมายในเชิงพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
แต่ประดาคุรุทั้งหลายมักหลงผิดคิดไปว่า 
"การอวดธรรมะ" ก็คือ "การสอนธรรมะ"

เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

1.คำว่า "อวด" นั้น 
หมายถึง
การบอกคนอื่นให้รู้ว่า "ตนรู้อะไรบ้าง"

2.คำว่า "อวด" นั้น 
หมายถึง
การแสดงออกให้คนอื่นเห็น
ในสิ่งที่ตนเป็นอยู่มีอยู่หรือรู้อยู่

3.ผลลัพธ์ของการ "อวด-แสดง"
จึงเป็นได้แค่เพียง "สอนให้คนอื่นรู้"
ว่าคนที่เป็นผู้อวดแสดงน่ะเขา "รู้อะไร"
คนที่เป็นผู้อวดแสดงนั้น "เขามีดีอะไร"

4.ท่านทั้งหลายจะสามารถสังเกตได้เลยว่า
คนส่วนใหญ่จะชื่นชมยกย่องครูประเภทนี้
จนมีชื่อเสียงโด่งดังในสังคม
เพราะมีคารมคมคายในธรรมะแปลกๆ

ทั้งๆที่ศิษย์สาวกของครูประเภทนี้นั้น
ยังมิอาจดื่มด่ำเข้าถึงแก่นธรรมที่ปลื้ม
จนถึงขั้นนำมาประพฤติปฏิบัติจริง
ในชีวิตได้เลย

5.ตัวอย่างการ "อวดแสดง" ธรรมะ
ในลักษณะแค่.....สอนให้รู้

5.1/ 
"รักษาจิตให้ดี ทำหน้าที่ให้ถูกต้อง
มีสติอย่าให้พร่อง 
ความเศร้าหมองจะหมดไป"

ไม่แนะนำเลยว่า.....
รักษาจิตให้ดีต้องทำยังไง

ทำหน้าที่ให้ถูกต้องนั้น
คือทำอะไร-อย่างไร

มีสติอย่าให้พร่องต้องทำยังไงบ้าง
เป็นต้น

5.2/
"มีกู ก็มีกรรม
ไม่มีกู ก็ไม่มีกรรม"

ไม่แนะนำว่า "ไม่มีกู" น่ะ
ต้องทำอย่างไร

6.คำสอนเหล่านี้เย้ายวนใจ
ชวนให้ซาบซึ้งในอรรถรสแห่งถ้อยธรรม
มากกว่าการชี้แนวทางปฏิบัติธรรมว่า
จะเข้าถึงคำกล่าวที่นำมาอวดแสดงนั้น
ได้อย่างไร

หลายคนจึงมัก "จำธรรม" ไว้ที่สมอง
มากกว่า "ทำธรรม" ในชีวิตจริงในสังคม

7.ส่วนคำว่า "สอน" นั้น หมายถึง
การช่วยให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่ตนรู้
จนเขาสามารถนำเอาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตจริงของเขาได้

คำสอนที่ดี
จึงต้องมีแนวทางที่จะกระทำให้ด้วย
เพื่อช่วยให้คนอื่นๆง่ายขึ้น
เพื่อช่วยให้คนอื่นสามารถเข้าถึง
ข้อธรรมะที่ครูนำมาแสดงไว้นั้นได้จริงๆ

ตัวอย่างเช่น....

7.1/
"ก่อนที่จะพูดอะไร ให้ถามใจตนเองว่า
ที่จะพูดนี้.....จำเป็นหรือเปล่า
ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูด"

7.2/
"หมาเห่า อย่าเห่าตอบ
เพราะมันจะมีหมาเพิ่มมาอีกตัว"

(Cr: ท่านพุทธาส)

ดังนั้น
ท่านทั้งหลายจึงต้องฉลาดเรียนรู้
ด้วยการเลือกครู ผู้สอนธรรม
แทนที่จะเลือกแต่ครู ผู้อวด (แสดง) ธรรม
เพื่อท่านจะได้เป็นผู้ "ทำธรรม"
แทนการดื่มด่ำแต่อรรถรส
ในข้อธรรมที่ครูเขาอวดสำแดง

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
5-03-2017