วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีกรรม หรือ วิธีการ
การทำบุญสุนทานนั้น
จะได้บุญมากหรือน้อยมิได้ขึ้นอยู่กับว่า

1.ท่านทำบุญทำทานกับใคร
2.จำนวนทรัพย์สิ่งของที่ทำว่ามีค่ามากน้อยแค่ไหน
3.จำนวนเงินทองที่ทำว่าจะมากหรือน้อยเพียงใด
4.จำนวนคนที่รู้ว่าท่านทำบุญนั้นมีจำนวนเท่าไหร่
5.ท่านทำแล้วอธิษฐานร้องขอสิ่งตอบแทนเป็นมั้ย

แต่การทำบุญสุนทานนั้น
จะได้บุญมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่า

1.ท่านทำด้วยจิตสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้หรือไม่
2.ท่านทำด้วยน้ำใสใจจริงหรือไม่
3.ท่านทำโดยไม่ร้องขอสิ่งตอบแทนได้หรือไม่
4.ท่านทำบุญทำทานอย่างมีเงื่อนไขหรือเปล่า
5.ท่านมีความสุขใจมากๆขณะที่กำลังทำอยู่หรือไม่
6.เมื่อได้ทำบุญแล้วท่านมีความสุขที่ได้ทำไปหรือไม่

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
ทุกครั้งที่ท่านทำบุญทำทานหรือสร้างกุุศลนั้น
มันคือการ "ชาร์จ" พลังงานจิตใต้สำนึก
อันเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณของท่าน
ให้ได้รับการเติมเต็มจากที่ท่านใช้ไปในแต่ละวัน
ให้มีความสมดุลและสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ
เพื่อให้การเป็นคนสองมิติของท่าน
มีพลังอำนาจล้นเปี่ยมอยู่เสมอนั่นเอง

เคล็ดลับของการเพิ่มพลังให้แก่จิตวิญญาณ
เมื่อท่านทำบุญสุนทานนั้น
มันมิได้ขึ้นอยู่กับ "พิธีกรรม" หรือ "วิธีการ"
แต่มันอยู่ที่ "จิตใจ" ของท่านต่างหาก

พิธีกรรม หรือ วิธีการ หรือ อื่นๆ
มันล้วนแล้วแต่เป็นเพียงกุศโลบาย
เพื่อการเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า "บุญ"
หรือ "พลังอำนาจทางจิตวิญญาณ" เท่านั้นเอง
ถ้าท่านสามารถเข้าถึงแรงสั่นสะเทือนสูงสุด
ของจิตสำนึกทางด้านบวกได้มากเท่าใด
พลังบุญพลังบวกก็จักเพิ่มขึ้น
ในจิตวิญญาณของท่านได้มากเท่านั้น

การทำบุญจึงจำต้องอาศัย

1.สติปัญญา
2.ความศรัทธา
3.ความปรารถนาที่จะให้
4.ความไม่มีเงื่อนไขในการทำบุญนั้น

ทั้ง 4 ประการนี่ต่างหากท่านทั้งหลาย
ดวงจิตธรรมญาณของท่านจึงจะได้รับประโยชน์
จากการทำบุญกุศลของท่านแต่ละครั้ง
ได้อย่างเต็มกอบเต็มกำเลยทีเดียว

โดยท่านสามารถวัดว่าท่านได้บุญมากหรือน้อย
ในการทำบุญทำทานแต่ละครั้ง
จาก "ความปีติสุข" หรือ ความอิ่มเอิบเบิกบาน
ที่มันกำลังสั่นสะเทือนอยู่ในจิตใจท่านเองนั่นแหละ

อาจารย์ปริญญา ตันสกุล
นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์พฤติกรรม
สถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์


17-03-2017