วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

สาระพัน : สุขภาพดี 6 ประการ
สาระพัน

การที่ท่านทานอาหารอย่างดีทุกมื้อ
ทานอาหารอย่างถูกสุขอนามัย
ทานได้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่

ท่านไม่เคยขาดอาหารและน้ำดื่ม
ท่านไม่เคยทานเลือดเนื้อของสัตว์เป็นอาหาร
แต่ทำไมท่านจึงมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ทำไมท่านจึงเจ็บป่วยบ่อย
ทำไมบางท่านจึงอายุขัยไม่ยืนยาว

บางคนตอบว่าเพราะทานน้อยไป
บางคนตอบว่าเพราะทานมากไป
อันมายถึงทานอย่างไม่พอดี

บางคำตอบนี้...
ก็น่าจะมีโอกาสถูกต้องบ้าง


บางคนตอบว่าเพราะทานอิ่มแล้วนอน
บางคนตอบว่าอิ่มแล้วก็นั่งทำงานอยู่กับที่
ไม่ค่อยจะออกกำลังกายบ้างเลย

คำตอบนี้...
ก็น่าจะมีโอกาสถูกต้องได้เช่นกัน

แต่เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
การมีสุขภาพพลานามัยไม่สมบูรณ์
กับการมีอายุขัยแสนสั้นนั้น
คำตอบเดียวที่ท่านทั้งหลายเป็นเหมือนกัน
นั่นคือ เซลอวัยวะร่างกายทั้งระบบ
ขาดพลังงานที่จะหล่อเลี้ยงบำรุง
เพราะอาหารส่วนใหญ่ที่รับประทานเข้าไป
ในทุกคำทุกมื้อทุกวันของท่านนั้น
มันถูกใช้ไปเพื่อบำรุงกระเพาะลำไส้
เพื่อให้เกิดการย่อยสลาย
แล้วทำการจำแนกแยกสารอาหาร
ให้พร้อมต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ในระดับเซลอวัยวะร่างกายของท่านต่อไป

ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
มันเกิดขึ้นตรงที่เซลอวัยวะร่างกาย
ไม่สามารถนำเอา "สารอาหาร"
ที่ทำการย่อยแยกเสร็จแล้วมาใช้ประโยชน์ได้
หรือนำมาใช้ได้บ้างแค่บางส่วน
ทำให้เซลอวัยวะร่างกายของท่าน
ได้รับสารอาหารไม่พอเพียงกับความต้องการ
ทั้งๆที่สารอาหารเหล่านั้น
ท่านทั้งหลายมีมันอยู่เต็มเซลแล้ว

สิ่งเดียวที่ท่านมีหน้าที่ต้องทำก็คือ
"สั่นสะเทือน" เซลอวัยวะร่างกายของท่าน
เมื่อมันเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นเมื่อใด
กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี
ภายในเซลอวัยวะและร่างกายที่เรียกว่า
กระบวนการ Metabolism จึงจะเกิดขึ้นได้

การสั่นสะเทือนดังกล่าวนี้
จะช่วยให้เซลสามารถใช้สารอาหารที่ได้รับ
เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานในรูปแบบต่างๆ
ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอยู่
เอื้อประโยชน์ต่อการทำหน้าที่นั้นๆต่อไป

การสั่นสะเทือนของทุกสรรพสิ่งนั้น
มันจะก่อให้เกิดพลังอำนาจในสรรพสิ่งนั้นเสมอ

พลังอำนาจของเซลในการขับเคลื่อน
กระบวนการทางไฟฟ้าเคมีนี่ก็เช่นกัน
ท่านจักต้องสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวตนเองเสมอ
อย่านอนซม อย่าขี้เซา
อย่าเกียจคร้านออกกำลังกาย
กล่าวคือ

1.หายใจเข้าเอาออกซิเจนที่มีปริมาณมากพอ
2.กินธาตุอาหารครบหมวดครบหมู่และพอเพียง
3.ไม่กินสิ่งที่เป็นพิษโทษเข้าสู่ร่างกาย
4.หมั่นออกกำลังกายอยู่เป็นประจำ
5.ทำงานแต่ละวันให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเสมอ
6.จิตใจแจ่มใส มีอารมณ์ดี ไม่งี่เง่าหงุดหงิดเลย

ทั้ง 6 ประการนี้
เป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ท่านมีอายุขัยยืนยาว
อายุท่านจะไม่สั้นเกินกว่า
ที่กำหนดหมายเอาไว้จากอดีตชาติแน่นอน

ดังนั้น
ใครจะมีอายุสั้นยาวแค่ไหนอย่างไร
มันขึ้นกับ 6 ข้อที่ว่านี้แหละท่าน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา

8-03-2017