วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

บันได 3 ขั้น มหันตภัยแห่งหายนะ


พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า
สำหรับมนุษย์แห่งโลกเสรีในยุคนี้นั้น

*สิ่งแรกสุดที่จะต้องแก้ไขเยียวยา
ก็คือ "จิตสามนึก"

อันหมายถึง 
#นึกออก #นึกเอา และ #นึกเอง
โดยจักต้องมีนิสัยการนึก
เป็น #นึกด้านบวก เท่านั้น

*สิ่งที่สองที่จะต้องฝึกฝน
ก็คือ "การใช้ปัญญาเพื่อคิด"

อันหมายถึง 
#การฉลาดที่จะคิด 
โดยฉลาด "เรียนรู้"
และ ฉลาด "นำความรู้
มาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง"

*สิ่งที่สามที่จะต้องพัฒนาไว้เสมอ
ก็คือ "ทักษะชีวิต"

อันหมายถึง 
#ฉลาดมองโลก 
#ฉลาดคิด และ #ฉลาดดำเนินชีวิต

ถ้ามนุษย์โลกยังบกพร่อง
ใน 3 สิ่งที่กล่าวนี้
โดยที่.......

ยังไม่รู้ตัวอยู่
ยังหลงตัวเองอยู่
ยังอคติต่อ "เรา" อยู่

ยังจดจำ
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณไม่ได้อยู่

คำเตือนของเราแบบ 
"เตือนแล้วเตือนเล่า" 
ก็จะยังไม่มีผู้ใด
หยิบมา "ฉุกคิด" ได้หรอก

จนกว่าจะถูกพระบิดา
เฆี่ยนด้วยหวายลงมา
ยังพิกัดใดพิกัดหนึ่ง 
สัก โครม! สอง โครม!

โครมแรก....Human Lost
โครมสอง....Land Lost
โครมสาม....Human & Lands Lost.

เมื่อยามโดนหวายเฆี่ยน
หากจะฉุกคิด ได้คิด และคิดได้
มันก็คงจะสายเกินไปเสียแล้ว
ทำอะไรก็ไม่ทันแล้วล่ะ

ถ้าได้อ่านแล้ว ได้รู้กันแล้วอย่างนี้
ใครจะตัดสินใจว่าอย่างไรนั้น
เห็นทีท่านทั้งหลาย
จะต้องรับผิดชอบตนเองกันแล้วล่ะนะ

 เอเมน สาธุ
 ป.วิสุทธิปัญญา
2-03-2017