วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

โกรธใครไม่เป็นสนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ท่านจะ โกรธใครไม่เป็น หรอก
ถ้าหากท่านมีคุณลักษณะนิสัยดังต่อไปนี้

1.ถ้าท่านเป็นคนไม่ถือสาหาความใคร

คนที่ไม่ถือสาหาความใคร
คือคนที่มีนิสัยการดำเนินชีวิตในระดับที่
สามารถควบคุมอารมณ์รู้สึกนึกคิดตนเอง
ไปตามลำดับขั้นได้ว่า...

1.1 ช่างเขาเถอะ
1.2 ไม่เป็นไร
1.3 ยังไงก็ได้นะ
1.4 แค่นี้ก็ดีแล้ว

2.ถ้าท่านเป็นคน "รับรู้แล้วไม่รับเอา"
คือรู้ว่าเขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่าน
แต่ไม่นำเอามันมาเป็นเงื่อนไขทางอารมณ์
จนทำให้จิตใจตนเองเจ็บปวดเสียสมดุล
ท่านก็จะไม่ถือโทษโกรธใคร

โดยใช้สติปัญญาเตือนตนสอนตน
ให้มองบวกคิดบวกในสิ่งลบๆที่เขาทำต่อท่าน
เช่น คิดว่าเขาไม่เจตนาทำร้ายท่าน หรือ
คิดว่าเขาเป็นครูด้านชั่วๆให้ท่านได้เรียนรู้
โดยที่ท่านไม่ต้องเปลืองตัวไปทำชั่วเสียเอง

3.ท่านต้องฝึกตนเองให้เป็นคนรักสงบ
โดยไม่ต้องการสู้รบปรบมือกับใคร
โดยสำนึกรู้ว่าถ้าต่อสู้กับเขาแล้วชนะ
ท่านก็จะได้ศัตรูเป็นสิ่งตอบแทนเสมอ
ซึ่งถ้ามีศัตรูมากชีวิตท่านก็อยู่ยากไม่อยู่เย็น
ทั้งชีวิตจะหาความสงบสุขร่มเย็นไม่ได้

แต่ถ้าท่านไม่ต่อสู้ ไม่ตอบโต้ ไม่ต่อต้าน
นั่นเท่ากับว่าท่านสามารถเอาชนะใจตนเองได้
ท่านก็จะไม่เกิดความโกรธให้เสียสมดุลเลย

4.ท่านต้องมองเห็นความสัมพันธ์ที่มั่นคง
สำคัญกว่าการแพ้ชนะและความถูกผิด

ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าโลก
แต่ทั้งสองก็ไม่นำเอาความต่าง
มาสร้างความแตกแยกร้าวฉานให้เสียระบบ
ทั้งสองสามารถรักกันได้ตลอดมา
เพราะเป้าหมายหลักคือสมดุลกัน

ดังนั้น
ถ้าท่านรู้จักรักคนที่ไม่น่ารัก
รู้จักให้อภัยแก่คนที่ไม่น่าให้อภัยได้
ด้วยเหตุผลว่า "มีเพื่อนดีกว่าไม่มี"
ท่านก็จะโกรธใครไม่เป็นแน่นอน
เพราะท่านไม่คิดจะต่อสู้
เพราะท่านไม่ต้องการเอาชนะ

ปีใหม่แล้วนะ
เปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการลดโทสะลงบ้าง
สังคมของท่านจะเกิดความสุขสงบมากขึ้น
รวมทั้งสุขภาพจิตที่ดีขึ้นของท่านเองด้วย

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
11-1-2018

พระองค์ทรงอนุญาตให้เรากลับมาตามสัญญาสนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลาย
ในพระนามแห่งองค์จิตจักรวาล
ซึ่งเป็นพระบิดา
ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านว่า

พระองค์ทรงอนุญาตให้เรากลับมาตามสัญญา
เพื่อทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งดังต่อไปนี้

1.กลับมานำพาจิตวิญญาณของท่านทุกคน
ที่มีปณิธานแห่งนิพพานอย่างแท้จริง
ให้สามารถหลุดพ้นออกไปจากเอกภพ
กลับคืนสู่ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนแต่เดิม
ได้อย่างสง่างามและบรรลุได้ในภพชาตินี้

2.กลับมากล่าวพระโอวาทต่อท่านทั้งหลาย
ในพระนามของพระองค์
เพื่อปิดยุคพลังงานเก่าอย่างสมบูรณ์

3.แจ้งข่าวสารการชำระโลกให้ทราบ
พร้อมบอกล่วงหน้าถึงพื้นที่สีแดงบนโลก
ที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ต่อไปแล้ว
เพราะแผ่นดินนั้นจะถูกทำให้แตกสลาย
ไม่ก็จะจมน้ำหายไปชั่วนิรันดร์
ซึ่งแผนที่โลกยุคพลังงานใหม่
ที่จะมีแผ่นดินเหลือไว้กับที่จะหายไปนั้น
เราได้ขีดเขียนไว้ให้เป็นหลักฐานนานมาแล้ว

4.ให้เราเปิดเผยเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า
การพิพากษาโลกเพื่อการชำระโลกครั้งนี้
มนุษย์โลกทุกชนชาติจักต้องทำสงครามกัน
แต่มิใช่เข่นฆ่าสู้รบปรบมือกันเองหรอกนะ
มันจะเป็นการต่อสู้กับภัยพิบัติเพื่อความรอด
โดยแต่ละท่านจักต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน

5.ให้เราเข้ามาทำหน้าที่คัดปลาออกจากน้ำ
โดยฉุดช่วยปลาที่สมควรจะได้รับความรอด
ซึ่งปลาเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์สำคัญ
ประทับอยู่ตรงหน้าผากอย่างชัดเจน
ฑูตสวรรค์แห่งพระบิดาล้วนทราบดีว่า
ผู้ที่มีตราเครื่องหมายนี้จักได้รับความรอด

6.ให้เรากลับมาเตือนชาวโลกเรื่องภัยพิบัติ
โดยบอกให้ทุกคนรู้ว่าจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นบนโลก
ซึ่งมนุษย์ทุกคนจักต้องเตรียมพร้อมเผชิญ
ทั้งหนักเบา การตายหมู่ และแผ่นดินหาย
ภัยร้ายๆที่จะเกิดขึ้นมันจะรุนแรงยิ่งกว่าอดีต

มันจะเกิดในที่ๆไม่เคยเกิด
มันจะเกิดซ้ำอีกในที่ๆเคยเกิดมาแล้ว
มันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
มันจะเกิดในรูปแบบแปลกๆที่มนุษย์คาดไม่ถึง
มันจะเกิดปรากฏการณ์โลกมืดนาน 56 วัน
โดยไม่สว่างเลย

มันจะเป็นปฏิบัติการเพื่อการชำระโลก
เพื่อสร้างสมดุลใหม่ในระดับที่สูงกว่า
โดยมหันตภัยที่เกิดขึ้นจะมีผู้อยู่เบื้องหลัง
ภัยร้ายๆทั้งหลายที่จะเกิดจึงมิใช่ภัยธรรมชาติ

7.ให้เรากลับมาเพื่อถามหา
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของท่านทั้งหลาย
ให้สร้างสำนึกในการเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรี
โดยรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็น
และมีสำนึกรับผิดชอบในพันธะสัญญา 6
ซึ่งทุกท่านจักต้องปฏิบัติตามอย่างไร้เงื่อนไข
โดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือทุกคนต้องกลับบ้าน
ทางจิตวิญญาณ คือ นิพพานนั่นเอง

8.ให้เรามาช่วยพวกท่าน
ข้ามผ่านกฎแห่งกรรมกันให้ได้
ด้วยการฝึกหมุนธรรมจักรในตนเองให้สำเร็จ
และใช้กระบวนการพัฒนาจิตตปัญญา
ที่เรียกว่ากระบวนการ Psycho-Show
ช่วยชำระจิตใจให้ใสสวย
และช่วยพัฒนาสติปัญญาของท่าน
ด้วยการปฏิบัติธรรมชาติสมาธิหรือ #มหาสติ

เพื่อสร้างสำนึกใหม่ภายในห้องฝึกอบรม
ในการแก้ไขกรรมเก่าที่จิตวิญญาณค้างคาอยู่
ให้คงเหลือไว้ไม่เกิน 30% ก่อนกาลสิ้นยุค

9.ให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามพระองค์
เพื่อชี้หนทางกลับบ้านตามมรรควิถีจิตจักรวาล
ที่เหมาะกับฆราวาสหรือชาวบ้านอย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นคนหมู่มากที่ยังตกค้างอยู่ในระบบโลก
ด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลอันเป็นสากล

ที่สำคัญคือเราจะบอกให้ท่านรู้ว่า
ถ้าปรารถนาจะนิพพานท่านต้องทำอย่างไร
ผู้จะนิพพานได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ทำไมปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วยังหลุดพ้นไม่ได้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
ภารกิจสำคัญ 9 ประการที่เรากล่าวมา
ท่านสามารถใช้ปัญญาพิจารณา
และติดตามการปฏิบัติภารกิจของเราได้เสมอ
เพราะเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกท่าน

เราจึงปฏิบัติภารกิจทุกสิ่งอย่างเปิดเผย
เราจึงไม่ชวนพวกท่านสร้างลัทธิใหม่
เราจึงไม่มีนโยบาย "ล่าสาวก" 

เรามีแต่องค์ธรรมความรู้และพระโอวาท
ที่จะมอบให้แก่ท่านทั้งหลายในทุกช่องทาง
เราไม่มีสิ่งงมงายใดๆที่จะชักชวนท่าน
ให้หลุดลอย หลุดลง หรือหลุดหล่น
เป้าหมายของเราคือช่วยท่านให้หลุดพ้นเท่านั้น

อย่าระแวงเราแต่ไม่ยอมพิสูจน์ความจริง
อย่าล่วงเกินเราทั้งๆที่ท่านยังไม่รู้จักเราเลย
อย่าต่อต้านภารกิจเราโดยที่ท่านยังไม่เข้าใจ
อย่าปฏิเสธเราง่ายๆโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณา
เพียงแค่เพราะเราเป็นคนแปลกหน้าของท่าน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
11-1-2018

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ภูมิประเทศก็เปลี่ยนแปลง#สนทนาประสาจิตจักรวาล

#ภูมิประเทศก็เปลี่ยนแปลง

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้
นอกจากกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้ว 
สภาพภูมิประเทศก็ยังเปลี่ยนแปลง
ให้สังเกตได้อย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย

ตัวอย่างเริ่มมีให้เห็นมาแล้ว
เช่น บางแห่งทะเลหายไป
เหลือแต่ชายหาดสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียว

นี่ก็เหมือนกัน
ที่ชายหาดของ #เบลิซ 
ก็เกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลขึ้นสูงจนล้นฝั่ง
น้ำทะเลได้กลบกลืนหาดทราย
ลึกเข้ามาจนถึงหมู่บ้านชายทะเลเลย
ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นที่นั่นมาก่อน
เพิ่งเกิดครั้งแรกในประวัติศาสตร์พวกเขา

นี่จึงเป็นหลักฐานยืนยันอยู่แล้วว่า
โลกกำลังแกว่งส่ายมากขึ้นขณะหมุนรอบตัวเอง
แนวแกนหมุนที่ทำมุมกับแนวดิ่ง
มันกำลังเอนเอียงเบี่ยงเบนไปจากพิกัดเดิม
แค่เพียงไม่กี่ฟิลิปดาก็เกิดปรากฏการณ์
#หาดหายและทะเลแห้ง ให้ได้เห็นกันแล้ว

ดังนั้น
ท่านใส่ใจการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นบนดาวโลกดวงนี้บ้างมั้ย?

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
10-1-2018